Det är lamningstider för många. Här kommer 6 tips för att ge lammen en god start på livet.

För lammen inträffar de kritiska perioderna de första fem dagarna, samt mellan 61 och 110 dagar. Båda perioderna är dödligheten omkring tre procent.

Obduktioner visar att dödlighet under de fem första dagarna ofta beror på att lammet inte fått i sig tillräckligt med näring. Under dag 61-110 är tarminflammation, lunginflammation, stora magmasken och till viss del gasbrand orsaker till att lammen dör.

Här följer 6 goda råd för att sänka lammdödligheten:

1. Hullbedöm tackorna. Tackor i rätt hull ger starkare och friskare lamm. Fiol Vital ger rätt hull och friskare djur.

2. Glöm inte mineralerna. Brist på selen, kobolt, koppar och jod är direkt kopplade till svaghet hos det nyfödda lammet. Deltamin Får är ett mineralfoder som täcker allt.

3. Kontrollera tackans juver. Dra ut en stråle från varje juverdel när hon har lammat och kontrollera flöde och kvalitet. Fiol Lammnäring är bra att ha hemma i reserv.

4. Ge alla risklamm (ex trillingar, från över-/underviktiga mödrar, med äldre mödrar) råmjölk via flaska eller sond, helst inom en halvtimme efter födseln. Råmjölk kan frysas in eller köpas som pulver.

5. Ta träckprov och avmaska vid behov i samband med inköp, betessläpp och avvänjning.

6. Vaccinera tackorna mot klostridioser som gasbrand. Ett lamm som får i sig råmjölk från en vaccinerad tacka får ett skydd i cirka tre månader vilket är högriskperioden.

För att tackan ska föda starka och livskraftiga lamm som tidigt börjar dia är det viktigt att den dräktiga tackan får foder av hög kvalitet och att hennes näringsbehov blir tillgodosett. Under de sista åtta veckorna av dräktigheten växer lammen 85 % av sin födelsevikt. Under den här tiden behöver tackan mycket näring samtidigt som hennes konsumtionsförmåga minskar. Genom att utfodra med Fiol Vital som är ett energitätt foder med mycket protein såväl som AAT tillgodoser man tackans näringsbehov samtidigt som hon kan producera mycket råmjölk av bra kvalitet. Fiol Vital passar både tackor och lamm och fungerar utmärkt vid tre tillfällen:

  • Dräktighet
  • Digivning
  • Tillväxt

 

Rekommenderad giva Fiol Vital till dräktiga och digivande tackor med två lamm

                                           6 veckor före lamning           2 veckor före lamning               digivning

Fiol Vital (kg)                                   0,3 kg                               1,1 kg                            1,5 kg

Rekommenderad giva Fiol Vital, kg per tacka och dag med ett ensilage innehållande 10,9 MJ/kg ts och 130 g rp/kg ts. Fodergivan måste alltid anpassas efter grovfodrets kvalitet. Under dräktigheten och digivningen kan krafftfodergivan förändras med +/- 0,4 kg beroende på hur många lammtackan har.

 

Välkommen in till våra butiker för mer information.

 

Svenska Foder AB

Telefon 0510-828 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se